lennart

Onbegrensde mogelijkheden bij Braanker Logistics Group

‘Qua Patet Orbis’ staat onder het logo van Braanker Logistics Group te lezen: ’zo wijd de wereld strekt’. Grenzen bestaan dan ook niet voor het logistieke bedrijf uit Alblasserdam. In ieder geval geen landsgrenzen, want Braanker garandeert vervoer over de hele wereld. Ook de vervoersmogelijkheden zelf zijn onbegrensd: elk gewenst product kan over weg én water, per spoor én door de lucht op de beoogde plek worden afgeleverd. Braanker neemt zoveel mogelijk zorgen weg bij haar klanten zodat deze zich kunnen bezighouden met waar zíj goed in zijn.

Een bedrijf kan plotseling voor een logistiek probleem gesteld worden waarvoor het zelf de oplossing niet één, twee, drie voor handen heeft. Of er staat een groot project op stapel waarbij al in de voorbereidende fase duidelijk is dat er bijzondere transporten noodzakelijk zullen zijn. Voor de betrokken bedrijven misschien een probleem; de ogen van de werknemers van Braanker Logistics Group beginnen dan juist te glimmen. Zij hebben alles in huis om dergelijke uitdagingen aan te gaan.

Lennart Koudijzer, verantwoordelijk voor het lucht- en zeetransport bij Braanker, en Stefan de Jong, expert in het (inter)nationale wegtransport, weten van de hoed en de rand. Dagelijks gaan ze aan de slag met de vragen van bedrijven in onder meer de scheeps- en baggerindustrie. ’Wij gaan voor one-stop-shopping’, beklemtoont Koudijzer. ‘De klant hoeft niet voor elk zending een passende vervoerder te zoeken. Elke vervoersvraag kunnen wij beantwoorden: van het vervoer van een klein doosje elektronica dat bezorgd moet worden op een schip in volle zee tot een machine die naar de andere kant van de wereld moet. Uitdagingen gaan wij niet uit de weg.’

lennart

Niet alleen staat er een flinke vloot vrachtwagens klaar ook het vervoer over zee en door de lucht wordt door Braanker Logistics Group verzorgd. Het transporteren van een machine naar bijvoorbeeld Singapore wordt van begin tot eind door het Alblasserdamse bedrijf geregeld, de inzet van kraanwagens, het zeewaardig vastzetten en het transport ter plaatse inbegrepen. ‘Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk met eigen mensen te doen. Het vertrouwen van onze klanten kunnen we alleen beantwoorden als je alles in eigen hand houdt’, legt Koudijzer uit. ‘Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar en beschikbaar. Via een hypermodern track and trace systeem houden we de klant precies op de hoogte van de vordering mvan hun opdracht.’

Een eigen vestiging nabij Lissabon ondersteunt de vervoersstromen op de lijn Nederland- Noord-Spanje en Portugal. ‘Van daaruit wordt alles richting Benelux geregeld’, legt De Jong uit. ‘We werken met Portugese chauffeurs die bij ons in dienst zijn. Lissabon is ook een strategische plek voor lucht- en zeevrachten.’ De chauffeurs, momenteel werken er rond de zeventig, worden opgeleid, onder meer voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) en veiligheid (VCA). ‘We zijn reeds sinds mei 1996 ISOgecertificeerd’, benadrukt De Jong. ‘Het is vaak een vereiste maar we willen ook graag aan alle normen voldoen.’

Op het terrein aan het Nieuwland Parc werkt Braanker vanuit een hypermodern kantoor met volop opslagmogelijkheden en nieuwe uitbreidingsplannen liggen klaar. Pal naast de huidige locatie wordt er op korte termijn nog een 13500 m² opslagruimte bijgebouwd om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. De Jong: ‘Onze kracht ligt in het feit dat wij de klant op het gebied van logistiek volledig mkunnen ontzorgen. We kunnen snel schakelen en garanderen daardoor een vlotte en succesvolle afhandeling van alle vervoersvraagstukken’.