Onze Ambitie

Vanuit een gezonde en solide organisatie streven wij naar een beheerste groei in zowel omzet als in rendement.
De traditionele gedachtegang over schaalvergroting hebben wij opzij gezet en wij hechten nu meer waarde aan verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en verbreding van onze activiteiten waarmee we ook op langere termijn het onderscheidend vermogen kunnen blijven leveren.

Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid zullen de pijlers zijn waar we onze toekomst op kunnen en gaan bouwen.